Мантак Чиа

Грандмастър Мантак Чиа създава системата на Универсалното Лечебно Тао, за да предаде ефективно многобройните древни медитативни и вътрешно енергийни практики, които са му били предадени от голям брой учители и мъдреци в цяла Азия.

Негово искрено желание е всеки индивид да има възможността да завърши хармоничната еволюция на своите тяло, ум и дух. С помощта на тези практики, изпълняващият ги се научава да поема лична отговорност за своето собствено физическо, емоционално и духовно здраве.

Развивана повече от 50 години, УЛТ се е превърнала в уникална, практична и модерна система, лесна за практикуване в ежедневието. Преподавана от над 1000 сертифицирани инструктори и практикуващи на всички континенти, Универсално Лечебно Тао представлява степенувано обучение, даващо възможност на отделния човек да има достъп до избора да развива своя физически, ментален, емоционален и духовен потенциал, така че да се превърне в свой собствен лечител и господар.

UHT Система