ЕСЕН 2016 С РЕНТАО: ОСНОВЕН КУРС, СЛИВАНЕ НА ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА, ЛЕЧЕБНА ЛЮБОВ И ИНСТРУКТОРСКИ ТРЕНИНГ

ЕСЕН 2016 С РЕНТАО: ОСНОВЕН КУРС, СЛИВАНЕ НА ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА, ЛЕЧЕБНА ЛЮБОВ И ИНСТРУКТОРСКИ ТРЕНИНГ

Даоските практики носят здраве, щастие и дълголетие на практикуващите ги и събират в себе си мъдрост на повече от 5000 години. Системата на Майстор Мантак Чиа събира в себе си есенцията на вътрешната алхимия на разбираем език, а самите практики работят и ни помагат от първия ден на тяхното научаване. Семинарите, организирани от Universal Healing Tao България, в сътрудничество с Universal Healing Tao Швейцария, имат за цел да популяризират тези самородни късове на човешкото познание и наследство. Знанието е живо и се развива, когато бива споделяно и практикувано открито и добронамерено. Здравето, щастието и дълголетието са право на всеки човек. Настоящият семинар продължава с формулите от вътрешната даоска алхимия. Практиките са лесни за заучаване и практикуване, като са изключително ефективни. Те са насочени към справяне с отрицателните ни емоции и трансформирането им в положителна енергия. Крайната цел на практиките добавя към здравето и дълголетието вътрешно развитие и духовно израстване. Даосите казват: “Не си отивайте с празни ръце от този живот”. Техните практики ни дават средството да изпълним със смисъл и посока своя живот, за да се радваме на хубавите неща в него. 27-30 Октомври 2016: Място: гр. София, зала София – СИТИ ХОТЕЛ, ул. Стара планина 6. 27-30 Октомври 2016: Място: гр. София, зала София – СИТИ ХОТЕЛ, ул. Стара планина 6. ДАТА ВРЕМЕ ПРАКТИКИ ЦЕНИ В ЕВРО ДО 29 СЕПТЕМВРИ 2016 ЦЕНИ В ЕВРО, ДО 29 ОКТОМВРИ 2016 27 октомври 2016 9:00 – 17:00 Инструкторски тренинг за AI и СI 85 (+ 20 Certificate) 115 (+ 20 Certificate) 28.10.2016 г. 9:00-16:30 Основен курс, подходящ и за нови хора:  *Подготовка Warm Up Basic*Микрокосмическа орбита; *Сливане на 5-те елемента 1 80...