Тай Чи Чуан

Тай Чи Чуан

Най-старата система на Китай по философия и духовни практики е Даоизмът. Даосите смятат, че всички ние сме част от природата, че сме родени от енергията на земята и затова трябва да се научим как да си върнем онова знание, което ни принадлежи по право като деца на природата. Дао се нарича пътят на природата. Пътят към реализирането на нашия най-висш потенциал, към живота в хармония със законите и енергията на природата също се нарича Дао. За Даосите пътуването и целта са едно и също. Животът се живее като процес, като танц.

Точно, както вселената е едно неделимо цяло, така и тялото е единно и всяка негова част е свързана и зависима от другите части. И все пак, когато се превръщаме във възрастни, водещи заседнал начин на живот, ние често забравяме да използваме всички части на телата ни. Ние разчитаме на главите и ръцете ни, като използваме гръбначния стълб, бедрата и краката ни, за да стигнем от колата до асансьора до въртящия стол, където можем да използваме главата и ръцете си отново. Като ограничаваме своето движение, ние забравяме как да се движим силно, леко и ефективно. Когато забравим как да живеем пълно в телата си, ние най-вече ограничаваме начина, по който се движим и в крайна сметка, забравяме кои наистина сме.

Тай Чи Чи Гун е неделима част от Даоизма. Базирана на висшите принципи на Дао, той е едновременно израз на Дао чрез движение и лична практика, с която се постига разбиране и осъществяване на есенцията на Дао. Посредством ежедневното практикуване на Тай Чи Чи Гун ние ставаме отново като деца, без скованост или напрежение. По този начин се научаваме да се движим свободно и естествено, при което цялото тяло е свързано в едно – както структурно, така и енергийно. По този начин ние отразяваме нашата свързаност с вселената.

Чрез Тай Чи Чи Гун ние можем да се превърнем в нас самите, да бъдем себе си в нашата цялост.

Днес съществуват много стилове Тай Чи. Без значение какъв стил ще практикувате обаче, първата стъпка е да научите и запомните външните движения. Тай Чи форма се нарича процесът, при който човек упражнява всички движения в последователност. След като веднъж сте научили Тай Чи формата, останалата работа се състои в овладяването на уменията да се използва енергията във всяка поза и движение. Работата с енергията Чи се нарича вътрешна работа.

Именно тази вътрешна работа е онова, което прави Тай Чи уникално и го откроява от външните форми на бойни изкуства. Вътрешната структура е онова, което позволява на тялото да се движи като едно цяло. Човек, който не научи вътрешните практики в Тай Чи е като човек, който държи в ръцете си перлена мида, но никога не я отваря, за да види перлата вътре.

Овладяването на вътрешната работа в Тай Чи се основава на енергийната медитация. Много обучаващи се в Тай Чи по света не получават никакъв тренинг по енергийна медитация. За нещастие повечето хора започват да учат трудни и дълги Тай Чи форми още в началото. За да научат тези форми обаче, на тях им се налага да преминат през дълги години практикуване и коригиране на външните форми, за да постигнат красота в изпълнението им. Поради времето, което влагат в усъвършенстването на външната форма обаче, вътрешната работа често бива пренебрегвана.

Най-голямото предимство на Тай Чи Чи Гун се състои в това, че то е кратка форма от тринадесет движения, които се повтарят в четири посоки. Въпреки, че Тай Чи Чи Гун е кратка форма, то съдържа в себе си есенцията на движението от по-дългите Тай Чи форми. Поради това, че се повтаря, Тай Чи Чи Гун се усвоява бързо и човек може относително бързо да продължи към вътрешната работа и след като опознае есенцията на Тай Чи Чи Гун, да продължи към изучаването на по-дългите форми и това да бъде сравнително лесен процес.

Липсата на опит в медитативните практики, заедно с изискванията да се научат дълги Тай Чи форми, прави трудно преминаването към вътрешна работа за повечето хора. В Универсалното Дао тези два аспекта на Тай Чи се изучават отделно един от друг като седяща медитация, стояща медитация и медитация в движение.

1 Comment

  1. Здравейте моля пишете какъв е графика на практиката и каква цена за едно/като начало/ занимание.Благодаря

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *