Рентао Чи Кунг форма

Упражненията за разгряване или така наречената Загрявка е резултатът от 25-годишния опит на старши инструктор Рентао Равазио. Тази практика обединява всички основни практики от системата на Универсалното Лечебно Tао, като ги съчетава в една структурирана последователност от движения, които преминават плавно едно в друго. В своята същност, загрявката представлява Чи Кунг форма и е предназначена за хора, които са минали през основния курс на системата.

Чрез упражненията за разгряване и Чи Кунг (интензивна работа с вътрешната ни енергия) повишаваме капацитета на  нашето физическо и енергийно тяло да поема повече енергия.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *